Kart Anda
1/ 6

Evergreen Fried Tofu Puff 150g

$4.89 AUD
$6.11 AUD
(termasuk cukai)
Specification
1 item
Kuantiti
Hanya 28 yang tinggal
Tetap harga secara kumpulan
Kuantiti
Harga
1+
$4.89 AUDsebuah
It is suitable for hot-pot, Malatang and stir-fry.